Glosariusz

Glosariusz

Kąt świeceniaKąt świecenia odpowiada szerokości wiązki światła emitowanej przez źródło światła w stopniach. Kąt pomiędzy punktami po przeciwległych stronach osi wiązki, w którym natężenie źródła światła nie spada poniżej 50%.
KandelaKandela to jednostka natężenia światła w układzie SI. Wyznacza ona moc emitowaną przez źródło światła w danym kierunku, ważoną w funkcji jaskrawości subiektywnej (standardowy model wrażliwości ludzkiego oka na różne długości fali, zwany również funkcją skuteczności świetlnej).
Temperatura barwowaTemperatura barwowa źródła światła stanowi temperaturę ciała doskonale czarnego, które emanuje światłem o odcieniu porównywalnym do źródła światła. Temperatura barwowa dotyczy wyłącznie źródeł światła, które w dużym stopniu odpowiadają promieniowaniu ciała czarnego, tj. źródeł od czerwonego/pomarańczowego przez żółty i biały do niebiesko-białego; nie ma sensu rozpatrywanie temperatury barwowej dla światła zielonego lub purpurowego. Temperatura barwowa jest standardowo określana w jednostkach temperatury bezwzględnej - stopniach Kelwina (K).
LEDDioda elektroluminescencyjna (LED) to dwuprzewodowe półprzewodnikowe źródło światła. Przypomina standardową diodę złączową p-n emitującą światło po aktywowaniu.
Współczynnik oddawania barwWspółczynnik lub wskaźnik oddawania barw (CRI) to miara zdolności źródła światła do oddawania barw różnych przedmiotów w porównaniu do idealnego lub naturalnego źródła światła. Źródła światła o wysokim CRI są pożądane w zastosowaniach, w których prawidłowa barwa jest szczególnie istotna, takich jak fotografia i kinematografia.
Sterownik LEDNiezależne źródło zasilania o parametrach dostosowanych do parametrów elektrycznych LED.
KelwinStopień Kelwina stanowi jednostkę miary temperatury i jest jedną z siedmiu podstawowych jednostek międzynarodowego układu jednostek miar (SI) o symbolu K. Skala Kelwina to bezwzględna, termodynamiczna skala temperatury wykorzystująca wartość zera bezwzględnego, w której ruch cieplny cząsteczek zanika w klasycznym znaczeniu termodynamiki.
WattWat (symbol W) to jednostka pochodna mocy w międzynarodowym układzie jednostek miar (SI), nazwana od imienia szkockiego inżyniera Jamesa Watta. Jednostka ta, definiowana jako moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy jest równa jednemu dżulowi, umożliwia pomiar szybkości przemiany lub przekazywania energii.
LumenLumen (symbol: lm) to jednostka pochodna strumienia świetlnego w układzie SI, miara całkowitej ilości światła widzialnego emitowanego przez źródło.
Światło ciepłe białeCiepłe białe światło, 2700K
Światło chłodne białeChłodne białe światło, 4200K - 4200K
Światło dzienneŚwiatło dzienne, zimne białe światło, 6500K - 4200K
Skuteczność świetlnaSkuteczność świetlna stanowi miarę wytwarzania światła widzialnego przez źródło światła i jest definiowana jako stosunek strumienia świetlnego do jego mocy. W zależności od kontekstu, moc może stanowić strumień promieniowania lub moc całkowitą (moc elektryczna, energia chemiczna lub inna) zużywaną przez źródło światła.
Gniazdo żarówki (trzonek, podstawa)Lampy są standardowo mocowane w gniazdach zapewniających połączenia elektryczne wewnątrz lampy oraz odpowiednie połączenie z oprawą oświetleniową. Dostępne jest wiele standardów opracowanych przez różne organizacje normalizujące. Ogólny system kodowania stanowi litera lub skrót oraz numer.