Glosár

Glosár

Uhol svetelného lúčatUhol svetelného lúča určuje, do akej šírky vyžaruje svetlo zo svetelného zdroja. Ide o uhol medzi dvomi bodmi na opačných stranách osi lúča, kde intenzita klesá na 50 % maxima.
KandelatKandela je základná jednotka sústavy SI a popisuje svietivosť, t.j. výkon vyžarovaný svetelným zdrojom do určitého smeru, váhovaný funkciou svietivosti (štandardizovaný model citlivosti ľudského oka na rôzne vlnové dĺžky, známy tiež ako funkcia svetelnej účinnosti).
Farebná teplotatFarebná teplota zdroja svetla je teplota ideálneho žiariča v podobe čierneho telesa, ktorý vyžaruje svetlo s porovnateľným odtieňom ako tento svetelný zdroj. Farebná teplota má zmysel iba u svetelných zdrojov, ktoré do istej miery úzko zodpovedajú vyžarovaniu čierneho telesa, t.j. u zdrojov, u ktorých prechádza svetlo z načervenalej/oranžovej farby cez žltú a viac alebo menej bielu k namodralej bielej. Nemá zmysel o nej hovoriť napríklad u zeleného alebo fialového svetla. Farebná teplota sa tradične udáva v jednotkách absolútnej teploty, v kelvinoch, ktoré sa označujú písmenom K.
LEDLED (light-emitting diode, svetlo vyžarujúca dióda) je dvojpólový polovodičový svetelný zdroj. Pripomína základnú diódu s prechodom PN, ktorá pri aktivácii vyžaruje svetlo.
Index podania fariebIndex podania farieb (CRI, color rendering index), niekedy tiež nazývaný ako index stvárnenia farieb, je kvantitatívna miera schopnosti svetelného zdroja verne odhaľovať farby rôznych predmetov v porovnaní so zdrojom ideálneho alebo prirodzeného svetla. Svetelné zdroje s vysokou hodnotu CRI sa používajú v situáciách, kde je dôležité podanie farieb, ako je napríklad fotografovanie alebo kinematografia.
LED zdrojtIde o samostatný napájací zdroj, ktorého výstupy sú prispôsobené elektrickej charakteristike LED diód.
KelvinKelvin je jednotka na meranie teploty. Ide o jednu zo siedmich základných jednotiek medzinárodnej sústavy SI a označuje sa písmenom K. Kelvinová stupnica je absolútna termodynamická teplotná stupnica, ktorá ako nulový bod používa absolútnu nulu. Ide o teplotu, pri ktorej v klasickom popise termodynamiky ustáva akýkoľvek tepelný pohyb.
WattWatt (symbol W) je odvodená jednotka výkonu v medzinárodnej sústave jednotiek SI, pomenovaná po škótskom inžinierovi Jamesovi Wattovi. Jednotka, definovaná ako jeden joule za sekundu, meria stupeň prenosu alebo konverzie energie.
LumenLumen (symbol lm) je odvodená jednotka sústavy SI pre svetelný tok. Meria celkové „množstvo“ viditeľného svetla vyžarovaného zdrojom.
Teplá bielaTeplé biele svetlo, 2700 K
Studená bielaStudené biele svetlo, 4100 K – 4200 K
Denné svetloDenné svetlo, studené biele, 5000 K – 6500 K
Svetelná účinnosťtSvetelná účinnosť udáva mieru, ako dobre dokáže svetelný zdroj produkovať viditeľné svetlo. Ide o pomer medzi svetelným tokom a výkonom. V závislosti od kontextu môže byť výkon buď žiarivým tokom výstupu zdroja, alebo môže ísť o celkovú energiu (elektrický výkon, chemickú energiu alebo iné) spotrebovanú zdrojom.
Pätica žiarovkyŽiarovky sa bežne inštalujú do pätíc, ktoré sprostredkúvajú elektrické pripojenie k žiarovke a slúžia tiež na uchytenie v svietidlách. Pre tieto objímky existuje mnoho rôznych štandardov, ktoré boli prevzaté z praxe alebo stanovené rôznymi normalizačnými orgánmi. Vo všeobecnosti sa používa systém kódovania s písmenom alebo skratkou, po ktorých nasleduje číslo.