Glosář

Glosář

Světelný paprsekSvětelný paprsek určuje, do jaké šířky vyzařuje světlo ze světelného zdroje. Úhel mezi těmito body na opačných stranách osy paprsku, kde intenzita klesá na 50 % maxima.
KandelaKandela je základní jednotka soustavy SI pro svítivost. Svítivostí se rozumí výkon vyzařovaný světelným zdrojem do konkrétního směru, vážený funkcí svítivosti (standardizovaný model citlivosti lidského oka na různé vlnové délky, rovněž známé jako funkce světelné účinnosti).
Teplota barevTeplota barev světelného zdroje je teplota ideálního zářiče černého tělesa, který vyzařuje světlo, jehož odstín je srovnatelný s odstínem světelného zdroje. Teplota barev má smysl pouze pro světelné zdroje, které do jisté míry úzce odpovídají vyzařování černého tělesa, tj. zdroje, u něhož přechází světlo z načervenalého/oranžového přes žluté a více nebo méně bílé až po namodrale bílé. Nemá smysl mluvit o teplotě barev například u zeleného či fialového světla. Teplota barev se tradičně udává v jednotkách absolutní teploty, kelvinech, které se značí písmenek K.
LEDLED (light-emitting diode) dioda je polovodičový světelný zdroj. Připomíná základní diodu s přechodem P-N, která při aktivaci vyzařuje světlo.
Index podání barevIndex podání barev (CRI), někdy též nazývaný index ztvárnění barev, je kvantitativní míra schopnosti světelného zdroje věrně odhalovat barvy různých předmětů v porovnání se zdrojem ideálního či přirozeného světla. Světelné zdroje s vysokou hodnotou CRI jsou používány v situacích, kdy je klíčové podání barev, jako je například fotografování či natáčení na kameru.
LED zdrojtJedná se o samostatný napájecí zdroj, jehož výstupy odpovídají elektrických charakteristikám LED diod.
KelvinKelvin je jednotkou měření teploty. Jedná se o jednu ze sedmi základních jednotek mezinárodní soustavy SI a značí se písmenem K. Kelvinová stupnice je stupnicí absolutní termodynamické teploty, která jako nulový bod využívá absolutní nulu, což je teplota, při níž v klasickém popisu termodynamiky ustává veškerý tepelný pohyb.
WattWatt (symbol W) je odvozená jednotka výkonu v mezinárodní soustavě SI. Je pojmenována po skotském inženýrovi Jamesi Wattovi. Jednotka, definovaná jako jeden joule za sekundu, měří míru přenosu či konverze energie.
LumenLumen (symbol lm) je odvozená jednotka soustavy SI pro světelný tok. Měří celkové „množství“ viditelného světla vyzařovaného zdrojem.
Teplé bíléTeplé bílé světlo, 2 700 K.
Studené bíléStudené bílé světlo, 4 100 K – 4 200 K
Denní světloDenní světlo, studené bílé světlo, 5 000 K – 6 500 K
Světelná účinnost zdrojeSvětelná účinnost zdroje udává míru, jak dobře světelný zdroj produkuje viditelné světlo. Jedná se o poměr mezi světelným tokem a výkonem. V závislosti na kontextu může být výkon buď zářivým tokem výstupu zdroje, nebo může jít o celkovou energii (elektrickou, chemickou či jinou) spotřebovanou zdrojem.
Patice žárovkyŽárovky jsou běžně instalovány do patic objímek, jež zprostředkovávají elektrické připojení k žárovce a poskytují podporu ve svítidlech. Pro tyto objímky existuje mnoho různých standardů, jež byly přijaty různými normalizačními orgány. Obecným systémem kódování je písmeno nebo zkratka, po nichž následuje číslo.