Certifikáty

Sertificates_for_site

LED výrobky od spoločnosti Canyon spĺňajú všetky štandardy kvality stanovené Európskou úniou. Splnenie všetkých požiadaviek kontrolujú naše vlastné aj nezávislé certifikované laboratóriá. Prísne dodržujeme všetky predpisy Európskej únie.

Naše výrobky nesú značku „CE“, ktorá potvrdzuje, že naše žiarovky vyhovujú požiadavkám stanoveným Európskou úniou.

Dodržujeme európsku smernicu týkajúcu sa obsahu škodlivých látok, a preto pri výrobe nepoužívame škodlivé látky, ako je napríklad ortuť alebo olovo.

Naša továreň je držiteľom certifikátu ISO a International Labour Organization, čo potvrdzuje, že vyhovuje normám v oblasti sociálnej zodpovednosti, ekologického riadenia, laboratórnej kontroly a riadenia kvality.

SA 8000 – Sociálna zodpovednosť
ISO14001 – Systém environmentálneho manažérstva
ISO 9001 – Systém riadenia kvality
ISO 17025 – Testovacie a kalibračné laboratóriá