Πιστοποιητικά

Sertificates_for_site

Τα προϊόντα Canyon LED πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ελέγχεται τόσο από δικά μας και ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια. Ακολουθούμε αυστηρά όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα μας έχουν «CE» σήμα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι λαμπτήρες πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθούμε την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες, γι ‘αυτό τέτοιες επιβλαβείς ουσίες, όπως υδράργυρο και μόλυβδο στην δεν υπάρχουν στην παραγωγή.

Το εργοστάσιό μας είναι πιστοποιημένο με ISO του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα κοινωνικής ευθύνης, οικολογική διαχείρισης, εργαστηριακό έλεγχο και τη διαχείριση ποιότητας.

SA 8000 – Κοινωνική Ευθύνη
ISO14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 17025 – Διαπίστευση Εργαστηρίων